Bij Opwindvogels geloven we dat elk van ons het vermogen in zich heeft om de “veren” van onze eigen wereld aan te draaien. Om onze wereld in beweging te brengen.

Net zoals de Japanse auteur Haruki Murakami beschrijft in ‘De opwindvogelkronieken’. Zijn personages zijn heel gewone mensen die op een bepaald punt in hun leven ‘vast’ zitten. Ze maken een metaforische reis naar binnen, (her)ontdekken hun innerlijke krachtbronnen en brengen net daardoor hun wereld opnieuw in beweging. 

Misschien heb je voor dit proces wel een zacht, of minder zacht, duwtje nodig in de juiste richting? Misschien zoek je een reisgezel? Wij stappen met plezier even mee. We helpen je om op te dagen in je eigen leven. Wij zijn jouw ideale partner om meer welzijn op de werkvloer te brengen.

Samen zoeken we het ‘hoe en wat’ uit, op een manier die bij jou en in jouw leven past. Want dat is wat telt. Jij telt. Dat alles willen we waarmaken vanuit onze eigenheid en talenten: met veel liefde voor mens en natuur, met de nodige eenvoud en bescheidenheid en met héél veel humor. Victor Borge zei ooit: “Een lach is de kortste afstand tussen twee mensen.”

Tom Dewettinck

“The way out is in.”– Thich Nhat Hanh

De voorbije (meer dan) 20 jaar heb ik mogen werken in en met een breed pallet aan organisaties: private ondernemingen, overheden (lokaal, provinciaal en gewestelijk), overheidsdiensten (OVAM, VLAIO, CAW, OCMW, …), academische instellingen (UGent, VUB, Odisee, KULeuven, UAntwerpen, Odisee, VIB) en andere organisaties. 

Naast veel ervaring heeft me dit het inzicht gegeven dat ik gedreven word door het begeleiden van duurzame veranderingen én het verwerven van zelfkennis. Ook heb ik ontdekt hoezeer beide thema’s (duurzaamheid en zelfkennis) met elkaar verweven zijn. “The way out is in”, is een kalligrafie van één van mijn leraren. Door naar binnen te gaan leren we welke acties we best ondernemen. Met de juiste intentie en het juiste inzicht kunnen we ons gedrag wel degelijk duurzaam veranderen.

Ik werk graag samen met mensen en organisaties die open zijn van geest en van hart. En ik hoop dit nog vele jaren te mogen doen.

Diploma’s en attesten: bio-ingenieur (UGent, 1995), doctor in de toegepaste biologische wetenschappen (UGent, 2002), Oplossingsgericht coachen (2017), mindfulness- en compassietrainer (resp. 2011 en 2018), verbindend communiceren (2018), Mindful Self-Compassion Core Skills training (2018),  ea.

Foto copyright Nele Watty

Ellen Eeckhaut

“When you do things from your soul, you feel a river moving in you, a joy.” – Rumi

Reeds van kleins af aan werd ik gefascineerd door de natuur. Door haar schoonheid en door de ingenieuze en tegelijk ook kwetsbare manier waarop ecosystemen werken. Ik wilde niets liever dan onze leefomgeving helpen beschermen en duurzaam te ontwikkelen.

Ik heb dat in mijn loopbaan concreet handjes en voetjes gegeven als projectmanager. Gedurende bijna 10 jaar zocht ik naar manieren om regionaal en in Europees verband duurzaamheid en economie hand in hand te laten gaan. Dit deed ik samen met partners zoals private ondernemingen, overheden, kennisinstellingen en andere organisaties.

Gaandeweg raakte ik ook gebiologeerd door de menselijke factor in maatschappelijke en persoonlijke veranderprocessen. Door ruimte te geven aan onze dromen, onze angsten en onze kwetsbaarheid kunnen we de kracht vinden om de wereld in en om onszelf écht te veranderen. Ook dat is natuurkracht.

Ik hoop dat ik vanuit deze visie mensen en organisaties kan blijven bijstaan.

Diploma’s en attesten: bio-ingenieur (UGent, 2005), Postgraduaat Inspirerend Coachen (Artevelde Hogeschool, 2017-2019), introductie tot NLP (2015), verbindend communiceren (2018), Mindful Self-Compassion Core Skills training (2018),  ea.